Wednesday, Apr 23rd

Last update07:37:00 PM GMT

Naslovna

Kroz bašče moga deda

Prikaz dijela fonda biljnih vrsta sa imanja mog rahmetli deda na čijem su podizanju, uzgoju uz puno ljubavi, požrtvovanja, odricanja, truda i zalaganja radili njegov dedo i nena, otac i majka, brat, sestre, supruga, njegova i njihova djeca, unuci i praunuci, te iznajmljivana pomoćna radna snaga. Znanje se prenosilo sa koljena na koljeno.

Tokom Drugog svjetskog rata je samo na jednom komadiću zemlje posječeno preko 70 okalemljenih sadnica različitog voća od strane lokalnih komšija četnika i njihove djece. Na drugim lokacijama posječeni su i upropašteni deseci mladih prisada šljive, kruške i jabuke.

Za vrijeme agresije je većim dijelom uništen fond oraha koji se brojao desetinama, trešanja, krušaka, joha, javora, jasena i drugog plemenitog drveća koje služi kao sirovina za izradu skupocjenog namještaja. Samo na dvije lokacije unutar ograđenog posjeda je posječeno par stotina stabala hrasta, koji su površinom prekrivali preko 30-tak dunuma zemljišta.

Cjelokupna ograda (preko 15000 kg žice svojevremeno kupljene za ograđivanje posjeda) je odnesena i uništena, mjenici su pomjerani,...

U doba agrarne reforme za vrijeme Kraljevine Jugoslavije i nakon Drugog svjetskog rata otet je najveći dio šumskog zemljišta i dodijeljen novodoseljenim komšijama - nekadašnjim kmetovima.Tom prilikom je većina Bošnjaka komšija protjerana a njihova zemlja oduzeta. Od same dedove porodice je uzeto cca. 10 hektara (100 dunuma zemlje pod šumom), da bi njemu preostalo nekih 8.2 hektara (82 dunuma) pod šumom.

Vrste krušaka:

 1. Arapka
 2. Bardačić
 3. Begarmut
 4. Behuša
 5. Bjelka
 6. Borlisica
 7. Buzduhanlija
 8. Cara
 9. Čestinka
 10. Divnjača
 11. Dugodrška
 12. Gnjila
 13. Jarac
 14. Jarac crni
 15. Ječmenke
 16. Jerbasma
 17. Kajzerica
 18. Kantaruša
 19. Kolačuša
 20. Limun
 21. Lisica
 22. Medunica (medenica)
 23. Mirisavica
 24. Močevka
 25. Mrkaljuša (merkaljuša, mrekaljuša)
 26. Muračika
 27. Šećerka
 28. Šementija
 29. Šipnjača
 30. Takiša
 31. Tikvić
 32. Trnak
 33. Tvrljika
 34. Zelendobra
 35. Žilavica
 36. Žutica
 37. Žutica gorutica

Vrste jabuka:

 1. Babovača
 2. Bjelka
 3. Budimka
 4. Cvjetača
 5. Dugaja
 6. Kanada
 7. Kanada rana
 8. Mađarka
 9. Masnica
 10. Misir senabija
 11. Misirka
 12. Obarkuša
 13. Pazarka
 14. Petrovača
 15. Šarenika kisela
 16. Šarenika slatka
 17. Senabija
 18. Srebrenka
 19. Sulija
 20. Švabulja
 21. Zelenika
 22. Zelenika crvena
 23. Zukva

Vrste trešanja:

 1. Aršlama bijela
 2. Aršlama crvena
 3. Aršlama rana
 4. Bjelica mala
 5. Bjelica velika
 6. Crnica
 7. Dragan
 8. Dubac
 9. Hrskavac
 10. Kara đus
 11. Smederevka

Vrste šljiva:

 1. Bijela
 2. Crvena
 3. Džanarike
 4. Magarica
 5. Požega
 6. Rezdelija (zerdelija) bijela
 7. Rezdelija (zerdelija) crvena

Vrste oraha:

 1. Kokavac
 2. Koštunjavac
 3. Morgaš
 4. Šiljak

Drugo voće:

 1. Breskva
 2. Drijenjak
 3. Dud bijeli
 4. Dud crveni
 5. Dunja
 6. Jagoda
 7. Kupina
 8. Lješnjak bijeli
 9. Lješnjak crveni
 10. Malina
 11. Malina bijela
 12. Mušmula
 13. Oskoruša
 14. Ribizla
 15. Ribizla crna
 16. Šeftelija
 17. Vinova loza bijela
 18. Vinova loza plava
 19. Višnja
 20. Zohva

Ostalo drveće:

 1. Bagrem
 2. Bor bijeli
 3. Bor crni
 4. Breza
 5. Bukva
 6. Dedova šljiva
 7. Grab
 8. Homora
 9. Hrast bjel
 10. Hrast cer
 11. Hrast hrap
 12. Jasen
 13. Javor
 14. Jela
 15. Joha
 16. Klijen
 17. Lipa
 18. Rakita
 19. Šipak
 20. Smrča
 21. Smreka
 22. Topola
 23. Trn
 24. Vrba
 25. Žestika...